ABSOLWENT WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW W WARSZAWIE W 2009 ROKU.

W trakcie studiów specjalizacyjnych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w zakresie radiologii weterynaryjnej. Zainteresowania zawodowe obejmują diagnostykę obrazową i ortopedię.

W czasie wolnym od pracy z zamiłowaniem oddaje się lekturze literatury sensacyjnej i chętnie odbywa długie spacery z psem Łajką.